HJEM    PROGRAM    PRAKTISK INFORMASJON    

 

KS’ Læremiddelseminar – 2017

«Hvordan sikrer skoleeier kvalitetsutvikling og mangfold innen fremtidens læremidler?»

 

I et samfunn med stadig større krav til kompetanse og økt digitalisering er det en stor utfordring for skoleeier å legge til rette for god og variert læring. Internasjonalt snakkes det om den fjerde industrielle revolusjon og de utfordringene skolen står over med å legge til rette for en utdanning for fremtiden.

 

Gode varierte læringsmiljøer med læremidler som ivaretar alle fag samt de grunnleggende ferdighetene, er skoleeiers ansvar. Hvordan legger skoleeier til rette for dette? Hvilke kvalitetskrav skal skoleeier ha til læring og læremidler? Hvem skal utvikle og produsere disse læremidlene? Hvordan skal skoleeiere sammen kunne sikre kvaliteten på det læreren og eleven trenger for å skape god læring?

 

Sammen kan skoleeiere sette krav til utvikling av gode læringsmiljø og læremidler. Sammen kan skoleeier og lærere utvikle en skole som er i stand til å løse framtidens utfordringer og krav til kompetanse. Sammen kan skolesamfunnet utvikle de læremidler skolen trenger for fremtiden.

 

KS og Nasjonal digital Læringsarena, NDLA, inviterer ledelsen i kommuner og fylkeskommuner, sammen med spesielt inviterte, til et lukket seminar over to dager for å drøfte hvordan skoleeier i grunnskolen og videregående opplæring kan sikre utvikling og mangfold av læremidler for fremtidens skole.

 

Tid: 1.-2. mars 2017

 

Sted: Scandic, Oslo Airport hotell, Gardermoen

 

Pris: Gratis seminar, inkl. lunsj og middag. Reise og overnatting dekkes av deltakerne selv.

Overnatting på Scandic: 1.290 NOK inkl. frokost. Bestilles i påmeldingsskjema.

 

Målgruppe: Skoleeier, skole- og oppvekstfaglige ansvarlige og fagpersoner med ansvar for læremidler/digitale læremidler på kommune/fylkeskommunenivå.

 

 

Powered by WebSite