Oslo
 
 
     
 
HJEM    PROGRAM    PÅMELDING    PRAKTISK INFORMASJON    DELTAKERLISTE    
 

 

Oppfølgingssamling for læringsnettverk for kommuner i Sør og Øst

God samhandling barn og unge

 

Oslo 6. og 7. november 2017

 


KS og RBUP inviterer til kreativt arbeid

KS ønsker i samarbeid med kompetansemiljøene å invitere til kreativt arbeid i etterkant av læringsnettverk i region sør og øst. Målet er at kommuner og helseforetak jobber sammen for å utvikle helhetlige, koordinerte og gode samhandlingsforløp for barn og unge med psykiske vansker og rusmiddelproblemer.

Endrings- og forbedringsarbeid er krevende prosesser å stå i og KS og RBUP Øst og Sør ønsker sammen med RVTS og KoRus å sørge for at din kommune får det påfyllet og veiledningen dere trenger for å lykkes i deres forbedringsarbeid.

Vi ønsker å invitere til to parallelle nettverk, ett for kommuner i øst og ett for kommuner i sør. Samlingene for hvert av nettverkene vil bli lagt til henholdsvis Oslo og Kristiansand. Hvert av nettverkene vil gå over 4 samlinger over ca. to år.


Første samling for kommuner i øst holdes på KS huset 6. og 7. november, 2017. For kommuner i Sør vil første samling bli holdt 20. og 21. november, 2017 på Hotell Norge. Datoer for kommende samlinger vil bli annonsert fortløpende.

 

Hvem kan delta?

Vi ønsker å invitere ledere og deres nøkkelpersonell. Vi ønsker å åpne for deltakelse fra både kommuner som har deltatt tidligere og andre kommuner og helseforetak som ønsker å arbeide med forbedringsarbeid i sine tjenester. Vi ønsker å tilrettelegge for at flest mulig kommuner kan delta og tenker at det nå er lederne som har ansvar for å dra dette arbeidet videre.

 

Med vennlig hilsen

KS og RBUP Øst og Sør

 

 

 

 

Powered by WebSite