Aktivitetskalender     Om KS     Arkiv     Presse     Kontakt     English     Español

 
 

KS Møre og Romsdal:

ARBEIDSVERKSTED HEILTIDSKULTUR

 
 
HJEM    PROGRAM    PRAKTISK INFORMASJON    PÅMELDING    

 

 

PROGRAMSKISSE 24. september
 

09.30

Velkommen!

v/partene i Heltidserklæringen M&R

Innledning til samlingen

bakgrunn og intensjon med arbeidsverkstedene.
v/ Hildegunn Andreassen, KS Konsulent

Hva krever det av en organisasjon å realisere heltidskultur?

Tilbakeblikk på utfordringsbildet som ble tegnet i regionen på Heltidskonferansen 29. mai 2019.

Refleksjon i kommunegruppene – vi begynner å utarbeide de lokale utfordringsbildene

10.45 - 11.00

Pause

11.00

Hva må kjennetegne et strategisk team som fremmer en heltidskultur i egen organisasjon?

    • Hva bør være formålet med teamet
    • Roller og sammensetting av teamet,
    • Hva bør være riktige saker som bidrar til å utvikle struktur, kultur og ledelse som fremmer en heltidskultur?

12.00

Lunsj

13.30

Gruppearbeid

Strategisk team som fremmer en heltidskultur i egen organisasjon

14.30 – 14.45

Pause

14.45

Veien videre frem mot neste arbeidsverksted

  • Kartlegge og ta stilling til utfordringsbildet
  • Utvikle det strategiske teamet

v/ KS-Konsulent

16.00

Slutt og vel hjem


 

Powered by WebSite