Aktivitetskalender     Om KS     Arkiv     Presse     Kontakt     English     Español

 
 

KS Møre og Romsdal:

Temadag om turnusordningar i lys av heiltid og heiltidskultur og
Kurs i arbeidstidsplanlegging  -  1. og 2. november 2018

 
 
HJEM    PROGRAM    PRAKTISK INFORMASJON    PÅMELDING    FØREDRAG    

SAMLINGA ER FULLTEIKNA.

 

Til

Kommunane i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune
 

 

KS Møre og Romsdal inviterar til temadag om turnusordningar i lys av heiltid og heiltidskultur, og

kurs i arbeidstidsplanlegging.
 


Dato:     1. og 2. november 2018

Stad:     Scandic Seilet, Molde

Tid:        Kl. 1000 - 1600 dag 1

              Kl. 0900 - 1500 dag 2

 

Målgruppe:

Personalleiarar, personal- og lønsmedarbeidarar, personar med ansvar og oppgåver knytt til utarbeiding av
arbeidstids-/ turnusplan, som leiarar innan helse- og omsorgssektoren m.v. 
Tillitsvalde og verneombod har høve til å delta på dag 1.

 

Kari Ingstad, førsteamanuensis ved Nord Universitet i Levanger, har forska på ulike turnusordningar og skrive bok om temaet i lys av heiltid og heiltidskultur. Kari har det faglege ansvar for dag 1, med eit overordna blikk på korleis vi kan etablere heiltidskultur, og korleis dette heng saman med ulike arbeidstidsordningar (turnusordningar), men òg haldningar.

På dag 2 har fagleiar Hege Øhrn og juridisk rådgjevar Kjersti Wågø Wilson, frå KS Arbeidsliv og Forhandling, det faglege ansvaret for kurs i arbeidstidsplanlegging. Kurset omhandlar arbeidsgivar sin styringsrett, arbeidstidsbestemmelsane i arbeidsmiljølova, HTA og betalingsbestemmelsar.

 

 

 

Powered by WebSite