Aktivitetskalender     Om KS     Arkiv     Presse     Kontakt     English     Español

 
 

KS Møre og Romsdal:

Temadag om turnusordningar i lys av heiltid og heiltidskultur og
Kurs i arbeidstidsplanlegging  -  1. og 2. november 2018

 
 
HJEM    PROGRAM    PRAKTISK INFORMASJON    PÅMELDING    FØREDRAG    Torsdag 1. november


HEILTID OG HEILTIDSKULTUR

Fagleg ansvarleg er Kari Ingstad, førsteamanuensis ved Nord Univeristet, Levanger

 

09.30

Registrering og kaffe, te og morgonbuffet 

10.00

Velkomen!

ved Alf Åge Berg, seniorrådgjevar KS Møre og Romsdal

10.15

Heiltid og heiltidskultur

Kva er heiltidskultur og kvifor er det viktig å arbeide mot heiltidskultur?

11.45

Lunsj

12.45

Korleis arbeide mot heiltidskultur? Alternative turnusordningar

14.10

Pause og kaffe, te og ettermiddagsbuffet

14.30

Kva erfaringar er gjort i arbeidet med å etablere heiltidskultur?

Lokale døme frå kommunar i Møre og Romsdal

Ørsta kommune ved personalrådgivar Hilde Flotve Mo, hovudverneombod Hild Våge, HTV Sjukepleieforbundet Aud Winther og kst. personalleiar Kari Flø

Ulstein kommune ved personalleiar Kari Riise, soneleiar Gunn Sætre, inspektør Kjell Lunde og tillitsvald Anja Ertesvåg

Oppsummering av dagen. Kva sit me igjen med? Spørsmål frå salen.

16.00

Takk for i dag!

19.00
 
Middag og sosialt samver

 


Fredag 2. november


KURS I ARBEIDSTIDS- OG TURNUSPLANLEGGING

Fagleg ansvarlege er fagleiar Hege Øhrn og juridisk rådgjevar Kjersti Wågø Wilson, KS Arbeidsliv og Forhandling
 

08.30

Registrering  -  Kaffe, te og morgonbuffet

09.00

Velkomen!

Kurs i arbeidstids- og turnusplanlegging med følgjande tema

  • arbeidsgivar sin styringsrett
  • arbeidstidsbestemmelsane i Arbeidsmiljølova
  • HTA
  • betalingsbestemmelsar

10.00

Pause

10.15

Framhald av tema

11.30

Lunsj

12.30

Framhald av tema

13.45 Pause med kaffe, te og ettermiddagsbuffet
 

15.00

Takk for i dag og vel heim!


Vi tek atterhald om justeringar i programmet.

 

 

Powered by WebSite