Aktivitetskalender     Om KS     Arkiv     Presse     Kontakt     English     Español

 
 

KS Møre og Romsdal:
Tariffkonferanse den 12. juni og
Personalleiarsamling 12. og 13. juni 2018

 
 
HJEM    PROGRAM    PRAKTISK INFORMASJON    PÅMELDING    

 

Til kommunene og fylkeskommunen v/ personalleder

 

KS Møre og Romsdal inviterer med dette til


12. juni:              Informasjonskonferanse etter Hovedtariffoppgjøret 2018
12. og 13. juni:  Samling for personalledere


Samlingen blir på Scandic Parken i Ålesund, med start registrering kl. 09.30. De meste av dag 1 er satt av til tariffinformasjon, personalledersamlingen starter kl. 15.20.


Informasjonskonferansene etter Hovedtariffoppgjøret 2018

KS inviterer til informasjonskonferanse/kurs for å informere om resultatet og hvordan det skal iverksettes. Det vil bli informert både om resultatet når det gjelder sentrale lønnstillegg og iverksettingen av disse, og om andre endringer i Hovedtariffavtalen som det ble enighet om. I år ble det en rekke endringer når det gjelder ubekvemstilleggene og innretningen på disse, og de vil få et særskilt fokus på konferansene.

I tillegg til en gjennomgang av resultatet fra tariffoppgjøret 2018, vil det i år også bli avsatt tid til to temaer som har vært sentrale for KS Forhandling de seneste månedene; ny tjenestepensjon for offentlig sektor og ny særavtale for avlastere.

Målgruppe vil være politisk og administrativ ledelse, HR-/personal-/lønnsmedarbeidere og andre arbeidsgiverrepresentanter som har behov for å kjenne til endringene i HTA.


Arbeidsgiverrepresentanter som ikke har anledning til å delta på de regionale informasjonskonferansene vil ha mulighet til å delta via streaming av en informasjonskonferanse som arrangeres i Oslo onsdag 13. juni kl. 9.00-13.00.


For påmelding via streaming denne dagen, klikk her:
http://ks.event123.no/Streamingavinformasjonkonferansen2018/paamelding.cfm?pAction=Form .Personalledersamlinga

Tematikken for personalledersamlingen er utarbeidet i samråd med faggruppen for personal, der dialog og medvirkning er vektlagt. Under økten dag 1 etter tariffkonferansen arbeider vi med innovasjon innen HR, basert på refleksjoner og deling. Her legger vi til grunn at deltakerne reflekterer på forhånd (jfr. stikkordene i programmet), slik at den individuelle refleksjonen er gjort. Videre litt om «hva som skjer», samt fokus på faglig samhandling/nettverk innen personalområdet.
 

Hovedtema dag 2 er varsling, der vi tar opp hva varsling er, oppfølging, og varsling i forhold til ledelse. Videre tar vi en økt med aktuelle temaer med NAV, prosjektet Jobbvinner, og avslutter med en økt der vi går litt i dybden av KS Læring; funksjon, startpakker og gevinster, samt praktisk innlegg fra Kristiansund kommune.

Målgruppe er personalsjefer/-medarbeidere.

 

 

Powered by WebSite