Aktivitetskalender     Om KS     Arkiv     Presse     Kontakt     English     Español

 
 

KS Møre og Romsdal:
Rådmannssamling 11. - 12. september 2019

 
 
HJEM    PROGRAM    PRAKTISK INFORMASJON    PÅMELDING    DELTAKERLISTE    FØREDRAG    

 

 PROGRAM


Onsdag 11. september
 

15.00

Velkommen til samlingen
ved Wenche Solheim, leder RU M&R og rådmann Ørsta kommune
 

 

 

 

 

 

 


15.10

 


15.45

 


16.05


16.25

16.40

 16.55


17.00

 

 

 


17.30


18.00


Vi må snakke mer om digitalisering

Det er lett å tenke at digitalisering er noe teknisk, at det bare er å sette strøm på en boks eller en prosess som allerede finnes. Men egentlig handler det om å fundamentalt forandre måten vi jobber på. Det griper dypt inn i arbeidslivet, privatlivet og samfunnet vårt. Hvis vi skal lykkes med Møre og Romsdal må vi lykkes med digitalisering.


Innlegg som innspill til diskusjon

Strategisk IKT og digitalisering – KS’ rolle, hva kan KS bidra med?
Innledning ved Asbjørn Finstad, avdelingsdirektør Strategisk IKT og digitalisering i KS

 

Helseplattformen som case i digitalisering
ved Arne Sverre Dahl, rådmann Molde kommune og
       Arne Ingebrigtsen, rådmann Kristiansund kommune

Digitalisering i Nye Ålesund
ved Bente Vikhagen, assisterende rådmann Nye Ålesund kommune

Beinstrekk

Regionalt samarbeid om digitalisering
ved Ottar Brage Guttelvik, fylkesrådmann Møre og Romsdal fylkeskommune og
       Atle Sandal, Prosjektleder hos Karabin as
 

Grupper og plenum – veien videre i arbeidet med digitalisering og fellesløsninger – samarbeidet i Møre og Romsdal

Bolk 1: Grupper 3-4 personer
            - Hva har vi hørt nå?
            - Hva er mulighetsrommet?
            - Noen stikkord: begrunnelse og behov, suksesskriterier, alternativer, økonomi og
              nytte, fremdrift, roller og aktører mv…)

àHvordan kan vi arbeide videre med digitalisering og fellesløsninger i M&R?

Bolk 2: Plenum
Hva kom frem i gruppesamtalene? Gjennomgang i plenum.

Bolk 3: Oppsummering, konklusjon(er)
Konklusjoner og innspill til rådmannsutvalget, samt KS M&R og andre aktører.
 

18.30

Slutt faglig program

19.30

Middag og sosialt samværTorsdag 12. september
 

08.15

Heltidskultur i kommunene

I denne bolken setter vi fokus på utfordringen med omfanget av deltidsstillinger i kommunene, og spesielt omsorgssektoren. Hva gjøres i M&R? Hva har dagens situasjon å si for tjenestekvalitet, lederspenn mv? Kobling utfordringsbilde og behovet for heltid i vår sektor, toppleders rolle.

Innledninger ved Wenche Solheim og Alf Åge Berg, KS M&R

Diskusjon rundt problemstillingen og rådmannens handlingsrom.
 

09.15

Pause
 

09.30

Ny pensjonsordning
ved Rune Trones, KLP

Rune Trones vil gå gjennom hovedtrekk i ny pensjonsordning, overgangsordning, samt pensjon for rådmenn.
 

10.15

Pause
 

10.30

KS-aktuelt

 • Styrket ledelse i kommunesektoren og oppfølging av kommunedirektørens arbeidsforhold. Gjennomgang av kompetansetilbud for ordførere og rådmenn
  ved Gunnar Bendixen
   
 • Leve hele livet.
  KS er en del av det regionale støtteapparatet. Vi orienterer kort om status i arbeidet.
  ved Hilde Nauste Myhre
   
 • Omorganisering
  Ny administrativ organisering av KS regionalt
  ved Gunnar Bendixen
   

11.15

Pause med kaffe, pausemat og utsjekk
 

11.45

FoU om 10-faktor
ved Cecilie Aagestad, forsker Agenda Kaupang

10-FAKTOR er en forskningsbasert medarbeiderundersøkelse, som per i dag benyttes av 220 kommuner og 5 fylkeskommuner. Undersøkelsen har som formål å være et viktig bidrag inn i kommunenes- og den enkelte virksomhets målrettede utviklingsarbeid innenfor ledelse, medarbeiderskap, arbeidsmiljø og kvalitetsutvikling. Rådmannsutvalget i M&R har vært referansegruppe for en FoU som evaluerer 10-faktorarbeidet. Denne slippes rett over ferien. Vi får dermed en fersk gjennomgang av resultatene fra arbeidet.
 

12.15

Pause
 

12.30

Implementering av FN's bærekraftmål, hvordan kan kommunesektoren medvirke i klimaregnskapet
ved Kristine Ullaland, gründer og CEO Zero Waste Norge
 

13.45 Oppsummering av samlingen
ved Wenche Solheim
 

14.00

Lunsj og vel hjem!
 


Vi tar forbehold om justeringer i programmet.

 

 

Powered by WebSite