Aktivitetskalender     Om KS     Arkiv     Presse     Kontakt     English     Español

 
 

KS Møre og Romsdal:
Temamøte om kommuneøkonomi og Statsbudsjettet 2018

 
 
HJEM    PROGRAM    PRAKTISK INFORMASJON    PÅMELDING    DELTAKERLISTE    FØREDRAG    

 

PROGRAM

Tid:      18. oktober 2017
Stad:   Scandic Ålesund, Ålesund

 

    Møteleiar: Gunnar Bendixen, KS.

09.30

Registrering, kaffi/te og noko å bite i

10.00

Statsbudsjettet 2018

Hovudtrekk i statsbudsjettet for 2018, rammer og konsekvensar for kommunal sektor
v/ Paul Chaffey, statssekretær KMD

KS’ analyse av og merknader til budsjettframlegget
v/ Rune Bye, avdelingsdirektør KS

Andre kommentarar og spørsmål til statsbudsjettet, ordskifte

11.30

Pause

11.45

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal
v/ Sissel Hol, seniorrådgjevar hos Fylkesmannen Møre og Romsdal

12.10

Makroøkonomisk blikk på norsk økonomi
v/ Torbjørn Eika, sjeføkonom KS

13.00

Lunsj og vel heim

Powered by WebSite