Aktivitetskalender     Om KS     Arkiv     Presse     Kontakt     English     Español

 
 

KS Møre og Romsdal:
Temadag om fagfornyelsen  -  22. mars 2018

 
 
HJEM    PROGRAM    PRAKTISK INFORMASJON    PÅMELDING    DELTAKERLISTE    FØREDRAG    

 

                                                           

 

 

Utdanningsforbundet Møre og Romsdal og KS Møre og Romsdal inviterer til

Temadag om fagfornyelsen


Målgruppe: Skoleeiere, skoleledere og tillitsvalgte fra skolene i Møre og Romsdal.


Tid:        22. mars kl. 10.00 – 15.15
Sted:     Quality Hotel Alexandra, Molde


Program:

10.00 Registrering og kaffe/te og noe å bite i

10.30 Innledninger fra Marianne Lindheim, KS og Einar Ove Standal, Utdanningsforbundet

12.00 Lunsj fram til 13.00

14.00 Erlend Dehlin, NTNU: Hvordan lede utviklingsprosesser gjennom medvirkning?

15.15 Vel hjem


Vi skal ta i bruk en ressurs- og dialogpakke som lanseres i mars. Det vil bli tid til å dele erfaringer, se muligheter og avklare roller.

Fagfornyelsen er i gang. Ny overordnet del av læreplanverket er fastsatt. De første skissene til kjerneelementer i skolefagene er lagt åpent ut. Kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre faget og det mest betydningsfulle innholdet elevene skal lære på skolen. Kjerneelementer skal bestå av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget.

Lærere, skoleledere og lærerutdanning kan diskutere skissene i sine ulike profesjonsfellesskap og gi innspill til gruppene ved å gå inn på denne lenken.

For å få til god involvering i fagfornyelsen og godt lokalt arbeid med læreplaner, er det viktig at ulike aktører møtes på tvers av nivå og roller for å drøfte og bygge felles forståelse for prosessen knyttet til fagfornyelsen.

KS og Utdanningsforbundet oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til delta både med representanter fra ledelsen og tillitsvalgte.

 

Mål for dagen:

  • Hvordan kan vi sammen jobbe for å bli involvert i prosessen som pågår og være godt forberedt på det som kommer?
  • Hva betyr fagfornyelsen for oss?
  • Hvordan kan tillitsvalgte og ledere sammen motivere for engasjement på egen skole?
     

Velkommen!

Powered by WebSite