Aktivitetskalender     Om KS     Arkiv     Presse     Kontakt     English     Español

 
 

KS Møre og Romsdal:
Personalleiarsamling 18. og 19. oktober 2019

 
HJEM    PROGRAM    PRAKTISK INFORMASJON    PÅMELDING    FØREDRAG    

 

KS Møre og Romsdal inviterar til personalleiarsamling


Dato:     18. og 19. oktober 2018

Stad:     Scandic Seilet, Molde

Tid:        Kl. 16.20 - 14.30


Målgruppe: Personalleiar/-medarbeidar
 

KS inviterer med dette personalleiarar-/medarbeidarar til fagsamling den 18. og 19. oktober 2018. Samlinga blir på Scandic Seilet, Molde. Dag 1 er størstedelen av samlinga del av IA-konferansen, som har eiga påmelding og deltakaravgift. Link HER. Denne dagen blir avrunda med at deltakarane møtast til ein kort programpost på ettermiddagen, der informasjon frå KS og medlemsdialog er tema. 

På dag 2 er det gjennomgåande temaet leiing, med vekt på HR si rolle. Arbeid knytt til dømes til innovasjon, kommunesamanslåingar, arbeid med heiltid og sjukefråver, digitalisering med vidare set krav til leiing i kommunane. Dette vert understøtta av nyare rapportar, til dømes undervegsrapporten om NED og meistringsorientert leiing. 

 

Powered by WebSite