PROGRAM


Torsdag 24. januar
 

15.30

 Registrering, kaffe og matbit

16.00

Velkommen til samlingen
v/ Wenche Solheim, RU-leder og rådmann i Ørsta kommune

16.10

The human side of digitalization
v/ Knut Åsebø, prosjektleder ÅKP

17.10

Beinstrekk

17.20

Helsenett, IKT-sikkerhet i kommunene
v/ Jostein Jensen, sikkerhetsdirektør

18.00

Programslutt

19.00

Middag og sosialt samværFredag 25. januar
 

08.30

Suppleringsvalg til rådmannsutvalget

08.45

Diverse saker
- Absolutt – utviklingsprogram for barnehage og skole
- Leve hele livet
- Inkluderingsdugnaden (statlig satsing), kommunal tilnærming
- Kompetansealliansen Møre og Romsdal

  v/ Gunnar Bendixen, Hilde Nauste Myhre, Alf Åge Berg, KS Møre og Romsdal

09.55

Pause

10.10

Idèmottak – innovasjon innen helse
v/ Christer Jensen, innovasjonsrådgiver Helse Møre og Romsdal

Innovasjonsgaloppen i Møre og Romsdal
v/ Therese Sivertsen og Alf Åge Berg, KS

10.55

Pause og utsjekk 

11.15

Varsling
v/ Gudrun Grindaker, daglig leder

Varsling er et aktuelt tema både i den almene debatten, og i mange av våre egne organisasjoner. Gudrun Grindaker har med sin mangeårige erfaring fra kommunesektoren, sist som rådmann i «Nye Sandefjord», gjort seg erfaringer det kan være verdt å lytte til.

Gudrun vil i tillegg til å dele egne erfaringer også snakke om varsling i kommunen, varsling mot rådmannen, og hvordan frykt for varsling kan utfordre og begrense rådmannen i krevende endringsprosesser. Vi vil også komme innom forebygging av konflikter, og hvordan man kommer videre etter å ha stått i slike saker.

Veileder om ytringsfrihet og varsling

12.45

Oppsummering og avrunding av samlingen
v/ Wenche Solheim

13.00

Lunsj og vel hjem.


Vi tek atterhald om justeringar i programmet.