EN AV OSS SAMLING NR 2 I LÆRINGSNETTVERKET
HJEM    PROGRAM    PRAKTISK INFORMASJON    PÅMELDING    DELTAKERLISTE    

 

 

Tema: Utdanning til arbeid

 

 

Målgrupper:
Ordførere, rådmenn, flyktningetjenesten, videregående opplæring, voksenopplæringen, NAV, frivilligheten, mfl.

 

 


Dag 1 vektlegger rammebetingelser og mulighetsrom


Dag 2 vektlegger eksempel og deling i praksisfeltet

 

 

Mål:
Informasjon om nye rammebetingelser og mulighetsrom i arbeidet.

 

Læring via eksempel, refleksjon og deling fra praksisfeltet.

 

 

Kontaktperson:

Tone Volden Rostad epost:tone.volden.rostad@levanger.kommune.no telefon: 97705457

 

 

 

 

 

Powered by WebSite