HJEM    PROGRAM    PRAKTISK INFORMASJON    PÅMELDING    

 

 

Velkommen til samling i læringsnettverket
på Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Verdal

5. og 6. september 2018
Tema: SAMHANDLING

 

INKLUDERING TIL SAMFUNN OG ARBEID FOR FLYKTNINGER I NORD-TRØNDELAG
 

 

Målgrupper:
Ordførere, rådmenn, flyktningtjenesten, videregående opplæring, voksenopplæringen, NAV, helsesøstrene, kommunepsykologene, frivilligheten, mfl.
 

 

Mål:
Informasjon, refleksjon og eksempel på handlingskompetanse gjennom systematisk samarbeid i kommunene, mellom kommunene og andre aktuelle aktører

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by WebSite