I januar møtes vi til den årlige helsekonferansen.

Årets hovedtemaer er psykisk helse hos barn og unge, Leve hele livet og samhandling mellom sykehus og kommuner.

KS' styreleder Gunn Marit Helgesen, eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og statssekretær Maria Jahrmann Bjerke innleder dagen.

Erfaringen har vist at denne møteplassen samler mange engasjerte deltakere

Det vil bli dagsaktuelle tema, belyst av innledere med erfaring og kunnskap om helse- og omsorgstjenesten.

Utfordringer og muligheter blir løftet frem i diskusjonen og erfaringsdeling mellom deltakerne vektlegges.

 

Helse- og omsorgsdepartementet og KS ønsker velkommen til konferansen!

 

Følg direkte streaming her 

Powered by WebSite