Endringer kan forekomme.

 

 

Nasjonal helsekonferanse 2019

FREMTIDENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTE

Torsdag 10. januar

Radisson Blu Hotel Oslo Plaza

 

Møteleder:                       Helge Eide, områdedirektør interessepolitikk KS         

 

 

08.30

Registrering

 

 

09.30

Velkommen, Gunn Marit Helgesen, styreleder KS

 

 

09.45

Leve hele livet, Åse Michaelsen, eldre- og folkehelseminister

 

 

10.15

 Kommunetalen, Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær

 

 

10.45

Pause

 

 

11.15

Barn og unge

  • Kommuneerfaring, bedre samhandling, endrede rammer, økning av psykisk uhelse hos de yngre v/ Vegard Høgli, kommuneoverlege Skien kommune
  • Innspillsrunde fra deltakerne

 

 

12.00

Lunsj

 

 

13.00

Samhandling mellom kommuner og sykehus

  • Nina Mevold, adm.dir. på Sørlandet sykehus
  • Rune Hallingstad, rådmann Ullensaker kommune

 

 

13.40

Innspillsrunde fra deltakerne

 

 

14.30

Pause

 

 

14.45

Prioritering i kommunale helse- og omsorgstjenester

Aud Blankholm, utvalgsleder for NOU 2018:16 Det viktigste først (om prioritering i den kommunale helse - og omsorgstjenesten).

 

 

15.30

Inspirasjon til ettertanke

 

 

16.00

Vel hjem!

 

 

 

Powered by WebSite