Aktivitetskalender     Om KS     Arkiv     Presse     Kontakt     English     Español

 
REGIONALT LÆRINGSNETTVERK OM UTVIKLING AV RECOVERYORIENTERTE TJENESTER FOR PSYKISK HELSE OG RUS
 
HJEM    PROGRAM    PRAKTISKE OPPLYSNINGER    DELTAKERLISTE    
 
                         
 
 
 REGIONALT LÆRINGSNETTVERK OM UTVIKLING AV RECOVERYORIENTERTE TJENESTER FOR PSYKISK HELSE OG RUS
 
 
KS inviterer kommuner som sokner til Helse Stavanger og Helse Fonna til deltagelse i et regionalt læringsnettverk for å utvikle og forbedre helhetlige og koordinerte tjenester for voksne personer med psykiske vansker og rusmiddelproblemer.
 
Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og KS samarbeider om gjennomføring av nasjonale læringsnettverk for å utvikle til gode forløp og god samhandling, samt aktiv brukerinvolvering. Dette er et delprosjekt i satsingen «Gode pasientforløp i kommunene», der det andre delprosjektet omhandler kronisk syke og eldre. Visjonen for arbeidet er at fokus skal flyttes fra Hva er i veien med deg?” til Hva er viktig for deg?».
 
Læringsnettverket, som har sin første samling i Stavanger den 18. og 19. oktober, har som mål å styrke arbeidet med å innføre recovery-orienterte tjenester og forbedre samhandlingen mellom de ulike nivå i tjenestene.  Planleggingen foregår i tett samarbeid med en lokal prosjektgruppe. Deltagerne representerer Fylkesmannen i Rogaland, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus), Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO), Mental Helse, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR), Helse Stavanger og Helse Fonna.
 
Flere kommuner i Rogaland og helseforetakene Helse Fonna HF og Helse Stavanger HF er godt i gang med å implementere recovery i rus og psykisk helsearbeid. Brukerorganisasjonene er aktive og mange kommuner har ansatt erfaringskonsulenter/medarbeidere. Det er et sterkt ønske om å forbedre samhandlingen og gi mest mulig helhetlig behandling. Et velykket læringsnettverk i Rogaland om utvikling av recoveryorienterte tjenester for psykisk helse og rus vil fungere som modell for samhandling for kommuner og i spesialisthelsetjenesten i andre regioner.
 
 

 

Powered by WebSite