Oppland: Samling for rådmenn og ledergrupper

HJEM    PRAKTISK INFORMASJON    PÅMELDING    KONTAKTINFORMASJON    

 

 

 

Invitasjon til førjulssamling for rådmenn i Oppland med ledergrupper 

 

KS Hedmark og Oppland og rådmennene i Nord-Gudbrandsdal inviterer rådmenn i Oppland med ledergrupper

til faglig påfyll og sosialt samvær i Lom 6. - 7. desember 2018

 

Vi ønsker gjennom en slik årlig samling å spleise det kommunale og fylkeskommunale lederskapet i Oppland, gi muligheter til å bli kjent med hverandre og kunne utveksle erfaringer knyttet til ledelse og utviklingsarbeid.

 

Årets samling er i vakre Lom. Møtested begge dager er i Utgard Fleirbrukshus og vi bor på Fossheim Hotell.

På kvelden tar Arne Brimi imot oss på Vianvang. Her er utdrag fra Vianvang si hjemmeside:

"Vianvang, det gamle og nålevande ordet i fjellet for Fjelldronning, Bergfrue, Saxifraga Cotyledon på latin om ein vil. Fjelldronninga mi vart til Vianvang, og er det framleis; – det var min draum, og vart til, og er min draum framleis. For ingenting kan stoppast, ikkje eingong i ein draum.

Draumen starta med det fyrste spadetaket i 1998, då Vianvang såg si gryning. Men Vianvang skal aldri verta heilt ferdig – draumen om noko nytt som kryssar meir enn eit tusenårs-sekiel skal alltid leva her, det evige innan matkunst frå det naturleg naturlege, det skal halda fram.

Draumen om å gjera noko heilt spesielt med eit måltid, for ei oppleving for kvar og ein einskild gjest."

 

Jeg viser til vedlagte og forhåpentligvis spennende program for deg, men kan nevne at Årets kommuneprofil 2017, rådmann Andreas Chr. Nørve fra Vanylven kommune, er en av foreleserne.

 

Program

 

Påmeldingsfrist er 23. november 2018.

 

Rådmennene i Nord-Gudbrandsdal og KS Hedmark og Oppland ønsker alle velkommen til Lom!

 

Med vennlig hilsen

Trond Lesjø

Regiondirektør

           

Powered by WebSite