Aktivitetskalender     Om KS   

 
 

 

 

 
HJEM    PÅMELDING    

Program for ordførersamling Akershus

Lysebu 24.-25. oktober 2018.

 

 

 

Program dag 1. (Onsdag 24. oktober).

 

 

Tid

 

Tema

 

 

Foreleser

 

15:00-15:30

 

 

 

Kaffe og noe å bite i.

 

 

 

 

 

 

15:30-15:45

 

 

 

Velkommen.

 

Informasjon og opplegg for samlingen.

 

 

 

 

Signe Pape,

Regiondirektør KS

 

 

15:45-17:15

 

 

 

Etikk, varsling og korrupsjon.

 

Etiske dilemmaer i kommunepolitikk og -forvaltning.

 

 

Refleksjon, diskusjon og erfaringsdeling.

 

 

 

 

Tora Aasland, leder av KS Etikkutvalg

 

Alle

 

 

17:15-17:45

 

Pause.

 

 

 

17:45-19:00

 

 

 

Etikk, politikk og administrasjon.

 

Betraktninger fra et rådmannsliv.

 

 

Refleksjon, diskusjon og erfaringsdeling.

 

 

 

 

Geir Grimstad, tidl. rådmann i Nesodden

 

Alle

 

 

19:30

 

 

Aperitiff. Felles middag i Giljestuen kl. 20:00.

 

 

 

 

 

Program dag 2. (Torsdag 25. oktober).

 

 

Tid

 

 

Tema

 

Foreleser

08:30

 

 

 

Velkommen til en ny dag.

 

Ny dag nye muligheterJ

 

 

 

 

Signe Pape,

Regiondirektør KS

 

08:30-10:00

 

 

 

 

 

 

 

Ordførerrollen i endring?

 

Hvordan blir ordførerrollen utfordret som følge av regionreformen? Hvordan ta rollen? Hvordan få til politikkutforming lokalt?

 

 

Refleksjon, diskusjon og erfaringsdeling.

 

 

 

 

Marte Slagsvold Winsvold, forsker, institutt for statsvitenskap, UiO

 

 

Alle

 

 

10:00-10:30

 

Pause m/utsjekk.

 

 

10:30-12:00

 

 

 

 

 

 

 

Kommunene og regionenes utvikling i storfylket.

 

Hvordan få en posisjon i det nye fylket? Regionrådenes rolle? Mer kommunesamarbeid? Storkommunenes posisjon i forhold til de mindre kommunene?

 

 

Refleksjon, diskusjon og erfaringsdeling.

 

 

 

Gro Sandkjær Hanssen, forsker, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

 

Alle

 

 

12:00

 

 

Avslutning.

 

Oppsummering og avrunding av samlingen.

 

 

 

 

Signe Pape,

Regiondirektør KS

 

11:30

 

Lunsj og avreise.

 

 

Powered by WebSite