Seminar for kommuner som skal slå seg sammen : Program

HJEM    PROGRAM    PÅMELDING    DELTAKERLISTE    

 

Program oppstartsseminar

 
 
Tid:                        31.oktober, kl. 10.00 – 1.november, kl. 15.00
 
Sted:                     Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé, Gardermoen
 
 

DAG 1

 
                  
09.15 – 10.00:    Registrering og kaffe
 
10.00 – 10.15:    Velkommen og forventninger
 
v/ Statsråd Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 
 
10.15 – 10.45:    Kommunereformen- status og rammer for veien videre
 
v/ Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 
 
10.45 – 11.15:    Hvordan jobbe med medvirkning og involvering i sammenslåingsprosessene?
 
v/  Spesialrådgiver Karsten Kragh Langfeldt, KS og Seniorrådgiver Geir Lyngstad Strøm, Unio
 
 
11.15 – 11.45:    Kommunesammenslåing er omfattende – slik ser prosjektplanen vår ut nå

v/ rådmann i Nøtterøy, prosjektleder og kommende rådmann i nye Færder kommune (1.1.2018) Toril Eeg (sammenslåing av kommunene Nøtterøy og Tjøme)
 
 
12.00 – 13.00:    Lunsj
 
 
13.00 – 14.00:    Erfaringer fra to kommunesammenslåingsprosesser
 
I) Hvordan organiserte vi oss – og hva lykkes vi med i dialogen med innbyggerne, i samspillet mellom politisk ledelse, administrativ ledelse og tillitsvalgte?
 

v/ ordfører i Inderøy kommune, Ida Stuberg. Stuberg satt i Fellesnemnda under sammenslåingsprosessen for Inderøy og Mosvik kommuner (sammenslått i 1.1.2012).
 
 
II) Prosjektlederrollen – hvilke råd vil jeg gi til kommuner som skal starte opp? v/ prosjektleder og kommende rådmann i Nye Sandefjord kommune (1.1.2017), Gudrun H. Grindaker.
 
 
14.00 – 14.30:    Kort benstrekk og kaffe
 
 
14.30 – 15.15:    Hvilke ideer til organisering av vår lokale prosess vil vi ta med oss tilbake?

Rundebord-diskusjoner for den enkelte sammenslåing         
 
                    
 
15.15 – 16.30:   Velkommen til «Sammenslåingstorget»    
  
 
16.30 -               Innsjekk
 
 
18.30 -               Middag
 
 
 
 

DAG 2  

 
 
 
09.00 – 09.30:    Hvordan sikre rom for utvikling i sammenslåingsprosessene ?
 
Vi inviterer til en morgensamtale med tidligere prosjektleder for Kristiansund og Frei sammenslåingen, Petter Ingeberg (prosjektleder) og Geir Ole Kanestrøm (Hovedtillitsvalgt).

Samtalevert: Åsbjørn Vetti, daglig leder i KS-Konsulent.  
 
 
09.30 – 10.00:    Hvordan jobbe sammen – gode råd på veien
 
Hva er de viktigste rådene jeg vil gi til kommuner som skal slå seg sammen v/ Karsten Thystrup kontorchef for Juridisk kontor og EU i KL (KL er KS sin søsterorganisasjon i Danmark) Thystrup har vært sentral i KL sitt arbeid med Kommunereformen i Danmark.
 
10.00 – 10.30:     Hvordan jobbe sammen – gode råd på veien og særlig om kommunikasjon
 
Hva er erfaringene fra SAS-kommunene, sett med ordfører-øyne.Ordfører i Stokke kommune, Erlend Larsen, deler sine råd og erfaringer knyttet til prosessen med særlig vekt på kommunikasjon med innbyggerne.
 
 
10.30 – 10.45:     Kort benstrekk og kaffe
 
 
10.45 – 12.00:    Hvordan vil vi organisere prosessen – og hvordan ser vår prosjektplan ut?

Rundebord-diskusjoner for den enkelte sammenslåing
 
 
12.00 – 13.00:    Lunsj
 
 
13.00 – 13.30:    Oppsummering av arbeidsøkt i plenum
 
Slik vil vi gjøre det - gode eksempler
 
 
13.30 – 14.00:    Innspillsrunde for kommende seminarløp
 
Hva vil sammenslåingskommunene ha av innhold i de kommende seminarene? 
Kort om seminarrekken så langt v/ Spesialrådgiver Jorunn Leegaard, KS
og innspillsrunde       


14.00 – 14.15:    Avslutning vel hjem!
 
 
 
 
 
Powered by WebSite