Skoletinget 2018:                                                    

SAMSKAPING – LEDELSE, ANSVAR OG TILLIT

 
 
 
«Skoletinget er en møteplass for kommuner, fylkeskommuner og andre som jobber for barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet», sier utdanningsdirektør i KS, Erling Barlindhaug. Skoletinget går av stabelen 10. – 11. januar 2018 på Clarion Hotel & Congress, Oslo Airport Gardermoen. 

 


Skoletinget 2018 skal:
-              Synliggjøre betydningen av elevenes aktive deltakelse
-              Fremme eierforhold til  nytt læreplanverk
-              Inspirere til samskaping
-              Vise nye muligheter og løsninger
-              Gi økt kunnskap om mestringsorientert ledelse

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Powered by WebSite