Sogn og Fjordane: Rådmannsamling

 
HEIM    PROGRAM    PÅMELDING    DELTAKARLISTE    KONTAKTINFORMASJON    
 
 
 
KS Sogn og Fjordane inviterer til
 
Rådmannsamling
 
12.-13. september 2017
 
Gloppen Hotell, Sandane
 
   
 
 
Hovudtema for samlinga:
  • Digitalisering og innovasjon i kommunal sektor
  • Saman om eit betre barnevern
  • Fastlegeordninga og legerekruttering
  • 10-faktor - eit nytt utviklingsorientert leiarverktøy
  • EU si personvernforordning - nye kommunale oppgåver 

Det vil også bli rådmannsårsmøte med val av nytt rådmannutval for 2017-2019.

 
 

 

 

 

 

 


 

 

 

Powered by WebSite