Samhandlingskonferansen

 
HEIM    PÅMELDING    PRAKTISK INFORMASJON    DELTAKARLISTE    KONTAKTINFORMASJON    

Samhandlingskonferansen 2018:

 

Samhandling i vekslingsfelta 

 

- heilskaplege og koordinerte helsetenester
 

 

 
   
 

Thon Hotel Jølster, Skei 14.-15. mars 

 
 

Målgruppe: Politisk og administrativ leiing i kommunane, leiarar, helsepersonell og  
andre tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester, leiing, helsepersonell og  
andre tilsette i spesialisthelsetenesta, brukarrepresentantar og andre interesserte.   
   
I Program for Samhandlingskonferansen 2018  
   
 
 

 

 

Påmeldingsfrist: 16. februar 2018
Påmeldinga er bindande.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Powered by WebSite