HEIM    PROGRAM    PÅMELDING    PRAKTISK INFORMASJON    DELTAKARLISTE    KONTAKTINFORMASJON    
 
 
KS, Utdanningsforbundet, Høgskulen på Vestlandet og
 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane inviterer til 
 
Skuleleiarkonferansen 2017
 
 
 
   
 
 
Hotel Alexandra, Loen
3.-4. oktober
 
 
          Målgruppe:
          Rektor/skuleleiarar og administrativ leiing i kommunane/fylkeskommunen ved rådmenn og skulefagleg ansvarlege.
 
          Det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) og eigne lokale testar og kartleggingar gir skuleleiarar og andre 
          i skulesystemet eit hav av informasjon om skulen. Korleis handterer vi all informasjonen? Kva kan den fortelje oss, 
          og kanskje like viktig - kva fortel den oss ikkje?
 
          Vi vil i årets skuleleiarkonferanse freiste å fokusere på ulike sider ved bruk av datainformasjon om skulen. Vi har invitert
          fleire innleiarar som har forska på tematikken og vil dele sine kunnskapar med skuleleiarar frå heile fylket.
 
 
          Utvida påmeldingsfrist: 15. september
 
          Påmelding - sjå eiga fane i menyen over. Merk at du ved påmelding må legge inn organisasjonsnummer
          for å få registrert påmeldinga di. Trykk også "Neste" og "Bekreft" for å fullføre.
 
 

 


 

 


 

 

 

Powered by WebSite