Trøndelag: NED erfaringssamling : Program

PROGRAM    PÅMELDING    DELTAKERLISTE    
 

KS og NAV ønsker velkommen til erfaringskonferanse for

NED-kommunene i Trøndelag

 

Tid: 21. mars fra kl. 10.00 (kaffe og registrering fr kl. 09.30) til kl. 15.30

Sted: Kimen kulturhus, Stjørdal

Målgruppe: Kommunalsjefer, prosjektledere, HR og andre som er involvert i NED-satsningen i kommunen, NAV og NAV Arbeidslivssenter.

Rammeprogram for dagen:

09.30 Registrering, kaffe og kake

10.00 NY IA avtale – hva vet vi så langt? v/ Åse Aspås, seniorrådgiver KS og Sidsel Dahl Bjørgvik, avdelingsdirektør NAV Arbeidslivsenter Trøndelag.

Hva ser vi virker i sykefraværsarbeidet. v/ Lise Lien, forsker FAFO

12.00 Lunsj

12.45 Erfaringsdeling, hvordan holder vi trykket oppe? Hvordan rigge seg for varig endring?

Kommuneeksempler og erfaringsdeling

14.30 Forebyggende arbeidsmiljø og e-HMS v/ Hans Jacob Busch

15.15 Vegen videre

15.30 Vel hjem

Pauser legger vi inn under veis.

 

Deltakeravgift kr. 500,- som inkluderer faglig innhold, lunsj og kaffepauser.

Påmeldinsfrist innen 10. mars.

 

Velkommen!

Med vennlig hilsen

KS og NAV i Trøndelag

Powered by WebSite