Anders Dysvik

Anders Dysvik er professor ved institutt for ledelse og organisasjon på BI. På Arbeidslivskonferansen spør han blant annet om endring kan læres. Dysvik er en engasjert og inspirerende foredragsholder med god forståelse for hva det vil si å være en mestringsorientert leder.

 

Les mer her: https://www.bi.edu/about-bi/employees/department-of-leadership-and-organizational-behaviour/anders-dysvik/

Presentasjon: I

 

Ingvild Müller Seljeseth

På Arbeidslivskonferansen vil Ingvild Müller Seljeseth gi oss innblikk i hva som skal til for at ledere lytter når de står ovenfor endringer som kan påvirke dem selv negativt.

Les mer her. http://www.ks.no/arrangementer/arbeidslivskonferansen-2018/hvordan-ruste-ledere-best-for-endring/

Presentasjon: I

 

Marie Anbjørg Joten

Marie Anbjørg Joten, sykepleier, hovedfag i sykepleievitenskap, master i ledelse, jobber som bydelsdirektør i Bydel Ullern  Oslo kommune. Bydel Ullern har lagt stor vekt på innføring av tillitsbasert styring og ledelse og vært prosjektledende bydel for fire bydeler. På Arbeidslivskonferansen vil du få innblikk i erfaringene, læringspunkter/utfordringer  ved avvikling av bestiller/utfører organisering og innføring av tillitsmodellen.

Presentasjon: I

 

Fredrik Gulowsen

Fredrik Gulowsen kommer til Arbeidslivskonferanse for å fortelle om sin ambisiøse nysatsing, NYBY, som skal endre organiseringen av offentlige tjenester.

Les mer her:http://www.ks.no/arrangementer/arbeidslivskonferansen-2018/vil-koble-behov-og-tilbud-i-helse--og-omsorgssektoren-med-en-app/

Presentasjon: I

 

Øyvind Henriksen

Bydelsdirektør Nordre Aker

Presentasjon: I

 

 

Jan-Erik Narvesen

Jan-Erik Narvesen er utdannet pedagog og har en master innen markedsføring. Til daglig jobber han som HR-direktør hos Hennig-Olsen is hvor han bl.a. er engasjert med leder- og organisasjonsutvikling.
Tidligere har han jobbet som selvstendig konsulent og har bla. holdt en rekke kurs og foredrag innen kommunikasjon, ledelse og prestasjonsutvikling. På Arbeidslivskonferansen vil han bl.a. snakke om hva Hennig-Olsen is
gjør for å utvikle en innovativ bedriftskultur som involverer mangfold og kompetanse.

Presentasjon: I

 

Tine Sundtoft