Hvordan skal vi kommunisere når vi slår oss sammen?

– seminar for deg som jobber med kommunikasjon og sammenslåing

 

Seminaret er rettet mot deg som arbeider med kommunikasjon knyttet til bygging av ny kommune/fylkeskommune. Vi oppfordrer også hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og andre i prosjektorganisasjonen til å delta. 

 

I løpet av dagen vil vi blant annet ta for oss følgende tema:

  • Hvordan sørger vi for god internkommunikasjon, hvilke verktøy er nyttige, og hvordan kan kommunikasjon bidra til å motivere? 
  • Hvilke verktøy og metoder bidrar til en god innbyggerdialog?
  • Hva fungerer og hva fungerer ikke? Vi deler erfaringer.

 

 

Powered by WebSite