Hvordan skal vi kommunisere når vi slår oss sammen?

– seminar for deg som jobber med kommunikasjon og kommunesammenslåing

 

 

Målgruppe:

Seminaret er rettet mot deg som arbeider med kommunikasjon knyttet til bygging av ny kommune. Vi oppfordrer også til deltakelse fra relevante medarbeidere i prosjektorganisasjonen, samt fra hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

 

 

Registrering og kaffe starter kl 09.30

 

 

Program 10. desember 2018

 

 

Kl. 10.00

Velkommen

 

Jorunn Leegaard, fagansvarlig i avd. arbeidsgiverpolitikk og leder for KS' reformteam

 

 

 

Kl. 10.05

 

Hvordan tilrettelegger vi for en god internkommunikasjon, hvilke verktøy er nyttige og hvordan kan vi tilrettelegge for et motiverende budskap?

 

 

Cheryl Macdonald, kommunikasjonsrådgiver, nye Agder fylkeskommune

 

  Martin Hafsahl og Vibeke Lindeberg Sand, nye Asker kommune

 

 

 

 

Tilrettelegging av en god innbyggerdialog - Verktøy og metoder.

 

Elin Byberg, prosjektmedarbeider, Senja 2020

 

 

 

Kl. 11.30

Lunsj

 

 

 

Kl. 12.30

Hvordan gikk det? Vi får erfaringer fra kommuner som har slått seg sammen. Hva fungerte og hva fungerte ikke?

 

Bjørn Tore Hals, kommunikasjonsrådgiver, Trøndelag fylkeskommune

 

Kari Klepp, kommunikasjonsrådgiver, Indre Fosen kommune

 

 

 

Kort presentasjon av

  • Klart språk
  • KS læring

 

 

 

Kl. 13.30

Kommunikasjon som verktøy i bygging av nye kommuner. Et psykologisk perspektiv på kommunikasjon i sosiale og organisatoriske endringer. 

 

Christer Mortensen, psykologspesialist

 

 

 

Kl. 15.00

Avslutning

 

Det vil i løpet av dagen settes av tid til erfaringsutveksling mellom kommunene som er i sammenslåingsfasen.

 

 

 

 

Powered by WebSite