KS’ Led skole – invitasjon til seminar

KS inviterer fag - og kompetansemiljøer på skole - og lederutvikling til seminar om vårt prosjekt Led skole, et rammeverk for utvikling av ledere i skolen. Led fokuserer spesielt på egenutvikling og samarbeid på arbeidsplassen, for å overføre lederteori til god lederpraksis. Led løfter frem mellomlederne og dermed ledergruppene som ressurser og utviklingsarenaer for god lederskap. Led skole fungerer også som et verktøy for kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgiver for skolelederne, med hensikt å bidra til å rekruttere, støtte, utvikle og beholde gode ledere og ledergrupper i skolen.


Gjennomføringen av Led skole i kommunene og fylkeskommunene vil i de fleste tilfeller være avhengig av eksterne fagpersoner og prosessveiledere, både på fellessamlinger og i oppfølging på skolene. Det er ønske fra kommunene og fylkeskommunene at KS skal bidra med forslag til ressursmiljøer som kan kontaktes. Vi inviterer derfor til seminar med aktuelle tilbydere, slik at dere kan bli kjent med bakgrunn for og hensikt med Led skole, samt tilknyttede moduler og verktøy. Kommunene og fylkeskommunene står fritt til å velge tilbydere fra eller utenfor KS’ liste over tilbydere.


For utfyllede informasjon om seminaret se invitasjon sendt på e-post. Mer om Led skole kan finnes også på nettsiden www.ksled.no Vi gjør oppmerksom på at struktur og innhold er under utvikling og nettsiden ferdigstilles i løpet av første halvår 2018.

 

 

 

Powered by WebSite