Klart språk, 24. og 25. oktober 2019, Stjørdal
 
HJEM    PROGRAM    PÅMELDING    PRAKTISK INFORMASJON    DELTAKERLISTE    KONTAKTINFORMASJON    

 

Velkommen til kurs i klarspråk - nå med kursmodulen Fortsatt klart!

 

KS inviterer til to kursdager på Quality airport hotel Værnes i Stjørdal sentrum 24. og 25. oktober.

Kurset passer både for deg som har jobbet en del med klarspråk, og for nybegynnere. Du kan delta én eller begge dager.

Hver kommune/fylkeskommune kan melde på to til fem deltakere.

 


Dag 1: Klarspråk – hva, hvorfor og hvordan

Dette kurset gir en innføring i hva klarspråk er, hvorfor det er viktig, og hvordan vi kan bruke klarspråksprinsippene. Målet er å skrive forståelige og effektive tekster som kommuniserer godt med alle som bor og jobber i en kommune. I løpet av kursdagen knytter vi teori om klarspråk og god kommunikasjon til teksttyper som kunngjøringer, saksframlegg og vedtaksbrev. Vi ser på hvordan vi bygger opp gode tekster, hvordan vi henvender oss til leserne i dag, og hvordan vi formulerer oss presist og forståelig. Vi jobber med reelle tekster fra ulike kommuner slik at de overordnede klarspråksprinsippene blir koblet til gjenkjennelige eksempler fra en kommunal skrivehverdag.

Kurset veksler mellom foredrag, diskusjon og praktisk arbeid individuelt og i mindre grupper.

Målgruppen for kurset er ledere, kommunikasjonsarbeidere og fagpersoner av ulike slag. Gjennom kurset blir du i stand til å sette i gang klarspråksarbeid og til å skrive leservennlige og effektive tekster i tråd med klarspråksprinsippene. Vi oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner til å sende flere deltakere på kurset, slik at dere kan samarbeide om klarspråkstiltak i etterkant.

 

Dag 2: Fortsatt klart

Fortsatt klart er et klarspråkskurs for deg som allerede har deltatt på grunnkurset Klart språk i kommunesektoren enten dagen før eller tidligere.

På dette kurset får du faglig påfyll, ideer til hvordan du kan jobbe videre med klarspråk i din egen (fylkes-)kommune, og du får mulighet til å utveksle erfaringer og ideer med andre klarspråksentusiaster.

Brukerinvolvering- og testing er et viktig tema på kurset: Hvordan kan vi involvere innbyggerne i kommunen i arbeidet med tekstene? Og gir det egentlig noen resultater? Du blir oppdatert på teori og praksis, og du får teste ulike metoder i praksis.

Andre temaer denne dagen er skriveregler, skriveverksteder og universell utforming av tekster – i tillegg til at vi ser nærmere på noen utvalgte teksttyper.


 

Hvem holder kurset?


Kursholderne Vidar Lynghammar og Karolina Netland fra NTB Arkitekst er to av landets mest erfarne konsulenter og kursholdere på området klarspråk. De har bistått en lang rekke statlige og kommunale virksomheter i klarspråksarbeid og har skrevet om utallige brev, utviklet mange språkprofiler, brukertestet tekster innenfor ulike fagområder og kurset tusenvis av byråkrater i klarspråk og skriftlig kommunikasjon.
 
 
 Vidar Lynghammar Karolina Netland
 
Bindende påmelding.
 
 
Powered by WebSite