Aktivitetskalender     Om KS     Arkiv     Presse     Kontakt     English     Español

 
 

 To - dagers kurs i skolejuss

 
HJEM    PROGRAM    PÅMELDING    DELTAKERLISTE    PRAKTISK INFORMASJON    

Kurs i skolejuss 1. og 2. november
- Scandic Hell Hotel, Stjørdal.

 
 
 

Målgruppe:
Skoleledere og ledere innen skolesektoren i kommunen/fylkeskommunen (skolefaglig ansvarlig, skolesjef/oppvekstsjef, rektorer, PPT-ledere, HR og andre aktuelle ledere).

Målsetting for kurset:

  • Gi deltageren påfyll til sin juridiske verktøykasse.
  • Tydeliggjøre ledelsens handlingsrom
  • Bidra til trygghet i forhold til jussens plass i skolen.
  • Se jussen som virkemiddel for å oppnå god utnyttelse av skolens ressurser, samtidig som elevers og ansattes rettigheter ivaretas.

 

Forelesere:
Advokat Tor Allstrin – leder KS-advokatene
Advokat Øyvind Renslo KS-advokatene
Spesialrådgiver Inger Marie Højdahl KS forhandling
Spesialrådgiver Kjersti Myklebust – KS forhandling
Juridisk rådgiver Kjersti Wågø Wilson - KS forhandling
Spesialrådgiver Jorun Sandsmark – KS Utdanning

 

Kurset vil legge vekt på følgende:

  • Kommunal handlefrihet – det er begrensningene som krever hjemmel i lov eller avtale
  • Avveining kommunal handlefrihet og rettigheter for elever
  • Arbeidsgivers styringsrett, arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet, tilsetting av lærere (lov og avtaleverk) og ledelse.
  • Dokumentasjon/saksbehandling
  • Erstatningsansvar og straffeansvar (dette er svært aktuelt i forhold til nytt kap. 9A i opplæringsloven
  • Opplæringslovens bestemmelser om spesialundervisning og skolemiljø
 
 
                                                                                                   
 
Powered by WebSite