PÅMELDING    
Ikke fyll ut dette feltet:

Personinformasjon

Etternamn:
*
Fornamn:
*
Tittel:
*
E-post:
*
Mobil:

Firmainformasjon

Firmanamn:
*
Avdeling:
Postadresse:
*
Postnummer:
*
Poststad:
*
Ref.nr el.likn. (dersom du ikkje har ref.nr, set X):
*

Deltaking

Deltaking studietur 13.-16. november 2019
Bestill: Pris inkl. mva:
0,00
Deltaking nettverksamling utan rom og middag
Bestill: Pris inkl. mva:
0,00
Middag for ikkje-buande
Bestill: Pris: 
0,00

Merknad til arrangør
Kva for rolle har du i ditt arbeid?
Leiar/rådgivar Heimebaserte tenester
Bustad/institusjon Tilsett med brukarerfaring
Arbeid/aktivitet Terapi/kursverksemd
Anna

Betaling

Elektronisk faktura EHF

For å betale med EHF må man være registrert i ELMA registeret.

Skriv inn navn eller organisasjonsnummer i feltet nedenfor for å finne og velge fakturamottaker.

Søk etter mottaker:
PO-nummer (Innkjøpsordre nr.): :
Felt merket med   *   må fylles ut.
Powered by WebSite