Klart språk, 23. og 24. mai 2019, Thon Hotel Arena Lillestrøm
 
HJEM    PÅMELDING    PRAKTISK INFORMASJON    KONTAKTINFORMASJON    

 

 
 

Velkommen til kurs i klarspråk - nå med kursmodulen Fortsatt klart!

 

KS inviterer til to kursdager på Lillestrøm (nær Gardermoen) 23. og 24. mai. Kurset passer både for deg som har jobbet en del med klarspråk, og for nybegynnere. Du kan delta én eller begge dager.

Hver kommune/fylkeskommune kan melde på to til fem deltakere.

Den første kursdagen gir en innføring i klarspråksprinsippene til deg som skal i gang med klarspråksarbeid, og blir en oppfriskning av kunnskapene for deg som har deltatt på kurs tidligere. Hvis du bare kan delta en av dagene, bør du velge denne som nybegynner. Dag to egner seg best hvis du har litt erfaring.

Den andre kursdagen bygger på den første og går grundigere gjennom utvalgte temaer. Hvis du bare kan delta en av dagene, bør du velge denne hvis du har vært på kurs tidligere. Dag én egner seg best for nybegynnere.


Dag 1: Klarspråk – hva, hvorfor og hvordan

Dette kurset gir en innføring i hva klarspråk er, hvorfor det er viktig, og hvordan vi kan bruke klarspråksprinsippene. Målet er å skrive forståelige og effektive tekster som kommuniserer godt med alle som bor og jobber i en kommune. I løpet av kursdagen knytter vi teori om klarspråk og god kommunikasjon til teksttyper som kunngjøringer, saksframlegg og vedtaksbrev. Vi ser på hvordan vi bygger opp gode tekster, hvordan vi henvender oss til leserne i dag, og hvordan vi formulerer oss presist og forståelig. Vi jobber med reelle tekster fra ulike kommuner slik at de overordnede klarspråksprinsippene blir koblet til gjenkjennelige eksempler fra en kommunal skrivehverdag.

Kurset veksler mellom foredrag, diskusjon og praktisk arbeid individuelt og i mindre grupper.

Målgruppen for kurset er ledere, kommunikasjonsarbeidere og fagpersoner av ulike slag. Gjennom kurset blir du i stand til å sette i gang klarspråksarbeid og til å skrive leservennlige og effektive tekster i tråd med klarspråksprinsippene. Vi oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner til å sende flere deltakere på kurset, slik at dere kan samarbeide om klarspråkstiltak i etterkant.

 

Dag 2: Fortsatt klart

Fortsatt klart er et klarspråkskurs for deg som allerede har deltatt på grunnkurset Klart språk i kommunesektoren enten dagen før eller tidligere.

På dette kurset får du faglig påfyll, ideer til hvordan du kan jobbe videre med klarspråk i din egen (fylkes-)kommune, og du får mulighet til å utveksle erfaringer og ideer med andre klarspråksentusiaster.

Brukerinvolvering- og testing er et viktig tema på kurset: Hvordan kan vi involvere innbyggerne i kommunen i arbeidet med tekstene? Og gir det egentlig noen resultater? Du blir oppdatert på teori og praksis, og du får teste ulike metoder i praksis.

Andre temaer denne dagen er skriveregler, skriveverksteder og universell utforming av tekster – i tillegg til at vi ser nærmere på noen utvalgte teksttyper.

 

Program:
 

Dag 1: Klart språk – hva, hvorfor og hvordan


Kurset passer for dere som ikke har jobbet med klarspråk før, men også for dere med mer erfaring som ønsker en repetisjon.

10.00 Del 1

 • Hva er klarspråk?

 • Klarspråk er å ta utgangspunkt i leserens behov

 • Klarspråk er å tenke på teksten som en samtale

 • Klarspråk er å strukturere teksten på en leservennlig måte

 • Klarspråk er å ha et bevisst forhold til formuleringene våre

 

13.00 Lunsj

 

13.30 Del 2

 • Hva slags klarspråkstiltak kan være aktuelle?

 • Hvordan jobber andre kommuner med klarspråk?

 • Hvordan gjennomfører og organiserer vi et vellykket klarspråksprosjekt?

 

16.00 Slutt for dagen

 

19.00 Felles middag

 

Dag 2: Fortsatt klart


Kurset passer både for dere som har litt klarspråkserfaring, og for dere som er nybegynnere.

 

09.00 Skriveregler

 • Klarspråk er å skrive korrekt

 • Vi går gjennom og trener på de viktigste skrivereglene

   

09.30 Erfaringsdeling

 

10.30 Klarspråk for alle (universell utforming)

 • Hva er universelt utformet språk?

 • Hva skal til for at lesere med ulike forutsetninger skal kunne lese og forstå innhold på digitale flater?

 • Hvordan bør kommunen jobbe med universelt utformet språk, og hvilke regler er vi bundet av?

 

11.00 Skriveverksted

 • Hva er et skriveverksted, og hvordan bruker vi det i det kontinuerlige skrivearbeidet i kommunen?
 • Vi øver på å arbeide i skriveverksted i praksis

 

11.30 Lunsj

 

12.15 Brukerinvolvering

 • Hvordan kan vi involvere innbyggerne i klarspråksarbeidet,
  og hvordan kan vi teste tekstene våre?

 • Vi øver på testing i praksis

 

14.00 Dypdykk i to viktige kommunale teksttyper: saksframlegg og plan- og
strategitekster

 • Hva kjennetegner disse teksttypene?

 • Hvordan bruker vi klarspråk i denne typen tekster?

 

15.00 Avslutning og vel hjem!

 

Hvem holder kurset?


Kursholderne Vidar Lynghammar og Karolina Netland fra NTB Arkitekst er to av landets mest erfarne konsulenter og kursholdere på området klarspråk. De har bistått en lang rekke statlige og kommunale virksomheter i klarspråksarbeid og har skrevet om utallige brev, utviklet mange språkprofiler, brukertestet tekster innenfor ulike fagområder og kurset tusenvis av byråkrater i klarspråk og skriftlig kommunikasjon.
 
 
 Vidar Lynghammar Karolina Netland
 
Bindende påmelding.
 
 
 
 
 

 

 

 

 


 

 

 

Powered by WebSite