HJEM    PROGRAM    PÅMELDING    PRAKTISK INFORMASJON    

 

 
 

Seminar for kommuner som skal slå seg sammen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene (LO-K, Unio, YS-K og Akademikerne-K) har en samarbeidsavtale om å tilby oppfølging av kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen.

Partene i fellesskap inviterer igjen til et todagers seminar, denne gang med hovedfokus på kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunene i de ulike prosessene.

Målgruppen for tilbudet er folkevalgte, representanter blant topplederne, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, samt prosjektledere for sammenslåingsprosessen, der disse er på plass. Det legges vekt på lokale løsninger og lokal forankring av arbeidet med sammenslåingen, og at folkevalgte, administrasjonen, tillitsvalgte, vernetjeneste og medarbeidere skal delta i arbeidet med å bygge ny kommune.

 

Dato: 6. og 7. februar 2019

Sted: Thon Congress Gardermoen

Påmeldingsfrist: 21. desember 2018

 

 
 
 
 
 
 
 

Powered by WebSite