HJEM    PROGRAM    PÅMELDING    DELTAKERLISTE    

 

Invitasjon til seminar for kommuner som er vedtatt sammenslått

 

Torsdag 8. juni behandlet Stortinget kommunereformen, og vedtok sammenslåing av i alt 111 kommuner til 43 nye kommuner.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene (LO-K, Unio, YS-K og Akademikerne) har en samarbeidsavtale om å tilby oppfølging av kommuner som slås sammen. Det har så langt vært gjennomført fire seminarer med deltakelse fra kommuner med lokale vedtak om sammenslåing.

 

Stortingets vedtak innebærer at flere kommuner skal slås sammen. Partene i fellesskap inviterer derfor disse kommunene til et todagers seminar med hovedfokus på prosess for sammenslåing og arbeidsgiverpolitikk.

 

Dato: 23. - 24. august 2017

Sted: Thon Hotell Oslo Airport

Ny påmeldingsfrist: 10. august

 

 

Powered by WebSite