Østfold: Strategikonferansen 2018: Hjem

 

 

KS Østfold ønsker velkommen til en viktig kommunal/fylkeskommunal møteplass på tvers av politikk og administrasjon!

 

Målgruppe for konferansen er politisk og administrativ ledelse i kommunene/fylkeskommunen, alle fylkesmøterepresentanter og Stortingsbenken. Fylkesmøterepresentanter vil få særskilt innkalling.

 

 

Hva kreves for å møte en framtid med flere eldre og mindre penger å rutte med? Kan digitalisering være ett av svarene? Kan digitalisering også bety bedre tjenester og mer fornøyde innbyggere?
Dette er noen av de viktige spørsmålene som blir tatt opp i konferansen.

 

 

Årets hovedtariffoppgjør står også for tur med tema som pensjon, IA-avtalen og bemanningsnormer hvor KS ønsker å orientere sine medlemmer om utfordringer og behov og hente inn medlemmenes syn på det samme. Denne delen har vi lagt til konferansens dag 2 sammen med fylkesmøtet.

Powered by WebSite