Dokumentasjon av helsehjelp – hvor står vi i Norge?

 
HJEM    PÅMELDING    DELTAKERLISTE    

 

USHT Troms inviterer til konferansen

Dokumentasjon av helsehjelp – hvor står vi i Norge?

23. - 24. april Lunsj til lunsj 2018, Scandic Ishavshotel i Tromsø

 

Målgruppe: ledere, helsepersonell og andre interesserte i Norge

Forelesere på konferansen kommer fra E-helsedirektoratet, NSF avdeling E-helse, KomUt og UNN, jurist hos pasient– og brukerombudet, praksisfeltet og USHT Troms.

En forutsetning for gode pasientforløp er at all helsehjelp til den enkelte pasient dokumenteres og defineres i pasientens ene elektroniske journal. Denne skal være et verktøy for helsepersonellet i all oppfølging av pasienten. Nødvendig informasjon skal formidles via journalen mellom aktuelle samarbeidspartnere.

Utfordringer knyttet til dokumentasjon av helsehjelp i pasientens elektroniske journal er sammensatt. Ulike elektroniske journalsystemer, mangelfull struktur i journalsystemene samt manglende kompetanse og intern kultur i bruk av eksisterende journalsystem, er til hinder for å sikre oppfølging av nødvendig helsehjelp til den enkelte pasient til rett tid.

Pasientsikkerheten i alle ledd, svekkes proporsjonalt med økende grad av mangler og uoversiktlighet i pasientjournalen. Journalens innhold skal gjenspeile den helsefaglige praksis som pasienten er underlagt.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har gjennomført prosjektet Dokumentasjon av helsehjelp – et kompetanse- og forbedringsprogram for kommunene i Troms (DokHelse Troms) i perioden 2015-2017.

På konferansen oppsummeres essensen av funnene i Dok-Helse Troms og det fokusere på utfordringer og løsninger. Vi får også presentert arbeid som pågår nasjonalt.

Deltageravgift kr. 800.- Dette inkluderer konferanselunsj begge dager.

Påmeldingsfrist 10.04.18

Scandic Ishavshotell og booking av rom

Dere booker rom selv til konferansen. Overnatting fra 23. -24. april, rabattert pris til kr 1090 ink. frokost
Dere kan booke rom på følgende mail:

Meeting.ishavshotel@scandichotels.com Oppgi booking referanse: 46453493

USHT dekker overnatting for 3 personer per kommune i Troms, Lenvik 4 personer, Harstad 8 personer. For mer info ta direkte kontakt med toril.bulow@tromso.kommune.no

Samarbeidsparter: KS Nord, KomUt, UNN, Nordavind Utvikling, LøktaUSHT Troms
 

Last ned program

 

Powered by WebSite